بتن‏ ریزی در هوای سرد چگونه انجام می شود؟​

بتن‏ ریزی در هوای سرد چگونه انجام می شود؟​ شرایط بتن ریزی در هوای سرد در این مقاله می‏خواهیم در مورد تعریف شرایط هوای سرد در آیین‏ نامه ‏های مختلف بپردازیم. همچنین به این سوال پاسخ دهیم که آیا مجاز به بتن‏ ریزی در هوای برفی، بارانی و سرد هستیم یا خیر؟ همچنین بگوییم که […]